Awards

Awards/Recognition Received

 

Sur Mani Award By Sur Singar Sansad (Bombay)

Sangit Yuva Kala Ratna (Kalarasana Academy) (Chennai)

Bharat Ratna Pandit Bhimsen Joshi Yuva Puraskar, (Gadag)

Pt Sidram Jadhav and Pt Chidanand Jadhav Yuva Puraskar,(Solapur)

Sangeet Yuva Kala Ratna Award By Sur Sagar Academy

Bhajan Samarat By Kashi Math (Chennai)

Kala Bharathi Award By Kashi Viswanatha Organisation

Shehnai Kala Ratna, Kittur Rani Chennamma Ustav Samiti

Sitar Nawaz Ustad Ahmed Hussain Khan Yuva Kala Puraskar (Chennai)